Sameie

Pollenkvartalet

Pollenkvartalet ligger ved bredden av Drammenselva og inntil Bryggetorget sentralt på Union Brygge. Det totale omfanget er ca. 20 000 kvadratmeter.
Icon
Icon Grønland 50, 3045 Drammen
Last ned visittkort
Kvartalet inneholder 144 leiligheter, hovedsakelig med tre rom. I tillegg er det næringsareal i høy første etasje. Parkeringsplasser under terreng i gårdsrom. Laveste plan ligger en halv etasje lavere enn gatenivå. Bebyggelsen er utformet som en kvartalsbebyggelse med et indre gårdsrom som åpner seg mot elva. Gårdsrommet er i to plan, og laveste plan ligger et halvt plan over gatenivå.
Media Image