Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

DCode Websolutions , er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

 

Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å kontakte oss . Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, såfremt ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkapsler med mindre annet er spesifisert. Samtykke ditt kan du endre og lese mer om  på vår cookiesdeklarasjon.

 

I forbindelse med at du tegner et abonnement på en oppføring her, vil vi typisk bruke dine opplysninger til følgende formål:

For å administrere og levere dine bestillinger. Til dette formålet bruker vi særlig kontaktopplysninger, brukerkontoopplysninger, betalingsopplysninger og kommunikasjon.

Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er at det er nødvendig for å kunne oppfylle vår avtale med deg.

 

 

Hvilke personopplysninger behandles?

Dersom du har en oppføring her bruker vi opplysningene som sendes inn i oppføringen til å visest på selve nettsiden. Personopplysninger blir da evnt en personlig e-post adresse. Det er frivillig å opplyse om dette, og er ikke påkrevd. Brukernavn og passord for å få tilgang til innloggingtjenesten er lagret i Getynet.

Nettstedene samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene (epost/brukernavn og passord), kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten. 

Hvor hentes opplysningene fra?

Gi informasjon om hvor personopplysningene hentes fra.

Denne nettsiden henter inn personopplysninger du frivillig gir oss via innloggin og profilskjemaer på nettsiden, og via nettkapsler og cookies som settes på nettsiden.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

 

Følgende informasjonskapsler brukes på nettsiden / se vår cookiesinformasjon -


 

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

 

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men DCode Websolutions kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av DCode Websolutions.


 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Beskriv hvilke rutiner virksomheten har for å slette og arkivere personopplysningene.

Personopplysningene lages via Getynetplatformen i vårt CMS og CRM system. Vi sletter brukeropplysningen fra systemet når et kundeforhold er avsluttet.


 

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Du har rett til innsyn i personopplysningene DCode behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av Uteleirs berettigede interesser. DCode kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

 

Ta kontakt med  oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under behandlingsansvarlig dersom du ønsker å utøve dine rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til {firmanavn}.

Dersom du mener at DCodes´ behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

 

Kontaktinformasjon.

Oppgi kontaktinformasjon og eventuelt skjema for innsyn, retting eller sletting, slik at brukeren enkelt kan ta kontakt ved behov.

Kontakt oss på: support@dcode.no og/eller 32 80 49 00