Familievernkontoret i Buskerud

Familievernkontoret er et tilbud til familier med hjemmeboende barn. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss. Tilbudet er gratis og du kan ringe oss for å få råd og veiledning.

Du kan ta kontakt for en uforpliktende samtale eller bestille time. Ikke skriv personlig eller sensitiv informasjon på e-post. Skriv telefonnummeret ditt, så ringer vi deg opp.

Familievernkontoret i Buskerud dekker kommunene  Drammen, Lier, Øvre Eiker, Sigdal, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.