Lederhavna

I Lederhavna kan ledere legge til og få det de trenger for videre reise

Studentskipnaden

Vi bidrar til mestring, trygghet og trivsel i livet rundt studiene!

Interkultur Drammen

Interkultur jobber med flerkulturell formidling i regionen.

Husbanken

Husbanken kan hjelpe med startlån eller bostøtte.

Drammen politistasjon, Sør-Øst politidistrikt

Drammen politistasjon er sentralt plassert på Union brygge.

NAV Drammen

NAV skal ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, bl. a. ved å stimulere til arbeid og deltakelse.

NRK Buskerud

NRK er Norges offentlig eide allmennkringkaster.

Gummifabrikken

Kreativt kontorfellesskap i historiske lokaler.

USN – Universitetet i Sørøst-Norge

I Drammen studerer du på en moderne campus som ligger i sentrum av byen.

Familievernkontoret i Buskerud

Familievernkontoret i Buskerud