Drammen kulturskole

Drammen kulturskole skal gi et godt og variert undervisningstilbud innenfor hovedfagområdene musikk, teater, dans, visuell kunst, keramikk, animasjon/film/foto og nysirkus.

Drammen kulturskole har til sammen 1900 elevplasser fordelt på ordinært tilbud, prosjekter i samarbeid med grunnskole og tjenester til fritidskulturlivet. Vi har 60 dyktige lærere. Hovedlokasjonene for ordinært undervisningstilbud er Knutepunkt Svelvik, Folkets hus i Krokstadelva og Union Scene.