Ypsilon bru

Ypsilon åpnet i 2008 og endelig ble det en rask forbindelse mellom Union Brygge, Drammens Teater og Bragernes.
Broen har sitt landingspunkt på Bryggetorget – møteplassen på Union Brygge. Navnet Ypsilon har den fått grunnet sin spesielle form, fra lufta ser den ut som en Y. Ypsilon har vunnet flere priser og er tegnet av Arne Eggen. Den har en lengde på 137 meter og høyden er 47 meter. Imidlertid er den ikke passerbar for høye båter, kun 6 meter seilingshøyde.