Skip to main content

Nå er endelig programmet sluppet for Kulturytring med over 100 programposter! Se hele programmet her.

Kulturytring er Norges første nasjonale arena for alt innen kunst og kultur og tilsvarer det Arendalsuka er for politikken. Det vil bli tre dager fullstappet med rundt 100 programposter der aktuelle ytringer, debatter og diskusjoner løfter kunst og kultur som utviklingskraft i samfunnet på linje med andre felter i politikken. Det aller meste av det faste programmet vil foregå her på Union Brygge. I tillegg vil det forhåpentligvis myldre av liv i byen med gratis kunst- og kulturarrangementer på hvert gatehjørne. Dato for arrangementet er satt til 19-21. juni 2023. 

Vi har fått en liten time med Kaia Brænne (programsjef) og Shoukat Jafari (Kulturytring UNG med mer) på Drammensbiblioteket og stilte dem noen spørsmål om dette spennende arrangementet.

Kaia Brenne og Shoukat Jafari

– Hvordan kom Kulturytring til Drammen?

Kulturytring ble første gang arrangert i 2021 og Norsk kulturforum (Noku) er initiativtaker til satsingen. Drammen fikk prisen Norges Kulturkommune i 2019 og fikk derfor æren av å være vertskap for det første arrangementet. På tross av koronarestriksjoner som tilsa mer digital enn fysisk ytring, ble Kulturytring en kjempesuksess og Noku ønsket å videreføre arrangementet i Drammen. Målet er å arrangere Kulturytring i Drammen annethvert år.

– Hvorfor valgte dere Drammen som vertsby for Kulturytring?

Drammen er ideell på så mange måter, sier Kaia. Drammen er enkelt å komme seg til med kollektiv trafikk fra hele Østlandet, samt direkte med flytoget fra Gardermoen. De som bor i området, kan selv velge om de vil overnatte i byen eller dra hjem på ettermiddagen. Dessuten er Drammen en spennende by, særlig området Union Brygge med god tilgang på scener, både innendørs og utendørs, mange spisesteder og gallerier/kunstverksteder. Vi ønsker at dette blir en langvarig satsing slik at kunst og kultur kommer høyere på den politiske agendaen. Vi ser fra Sverige og Danmark at kulturpolitikk har en helt annen og mye mer verdsatt posisjon.

– Hva betyr dette for Drammen som by og vi som bor her?

Alle interesserte vil få tilgang til alle arrangementene ved å kjøpe et såkalt «ytringspass», mens alle utendørsarrangementene er gratis og åpne for alle. Vi håper og tror at mange lokale krefter vil hive seg på og arrangere åpne verksteder, konserter, performance, After Works og lignende for å vise seg fram for et mye større publikum enn vanlig. Vi regner med at det vil komme inntil 10.000 besøkende og de vil i gjennomsnitt legge igjen 1 500-1 800 kroner per døgn i overnatting, bespisning etc. Dette er en gylden mulighet for alle som driver en form for publikumsrettet virksomhet, sier Kaia.

Jafari forteller at han jobber fulltid med alt det praktiske knyttet til gjennomføringen av Kulturytring, i tillegg er han ansvarlig for UNG Kulturytring som er spesielt rettet mot aldersgruppa 13-25 år. Det vil bli et eget program av og for ungdom og 200 ungdommer fra landet rundt vil få gratis ytringspass slik at flest mulig kulturinteresserte unge har mulighet til å delta. Det vil også bli jobbet spesielt med å få løftet de unges stemmer i debatter som angår dem. En egen medie-hub med både unge og mer erfarne vil sørge for å dekke Kulturytring digitalt og i ulike medier.

– Hvilke ønsker og forhåpninger har dere til Kulturytring 2023?

Vi ønsker at alle som driver utadrettet virksomhet i Drammen er på tilbudssiden og er proaktive. Man må ikke være kunstner eller drive med teater for å delta. Her er det bare fantasien som setter grenser og det er bare å ta kontakt med oss dersom noen har lyst til å delta med et arrangement eller tilby noe til deltakerne i form av en god deal på mat eller lignende. Påmeldingsportalen er åpen 1.12-1.03.

Ønsker du å delta? Meld inn ditt bidrag her!

Alle utendørsarrangementene vil være gratis og åpne for alle. Hele Drammens befolkning er selvsagt invitert til å få med seg noe av alt det spennende som rører seg på kunst- og kulturfeltet, her vil det være noe for enhver smak. Vi ønsker oss selvsagt pent vær og håper værgudene legger til rette for en fantastisk kulturfestival!

Vi tar også en kort prat med Hilde Eriksen, som er avdelingsleder for Kunst og kulturarv i Drammen kommune, og kommunens kontaktperson for NOKU og Kulturytring. Hilde er opptatt av at lokale kulturinstitusjoner og organisasjoner griper muligheten og tar initiativ til egne arrangementer som de melder inn i ytringsprogrammet. Kulturytring Drammen 23 skal være en møteplass også for det lokale kunst- og kulturlivet – både de profesjonelle og de frivillige aktørene – og ikke minst håper hun at Kulturytring oppleves som en spennende satsning for kommunens innbyggere for øvrig. Mange aktiviteter skal være åpne for folk flest og det vil være en god mulighet til å vise fram bredden i kulturtilbudet i Drammen. I tillegg ønsker Hilde at mange bedrifter vil se nytten av å delta på programposter, uavhengig av om de er direkte involvert i kultur. Det vil være mange temaer som er aktuelle, blant annet er det lagt opp til debatter om det grønne skiftet.

For mer informasjon om Kulturytring kontakt:

Hilde.eriksen@drammen.kommune.no

Kulturytring er Norges største nasjonale arena for kulturpolitikk og arrangeres for andre gang i Drammen i juni 2023. Gjennom tre fulle dager skal kulturfeltet samles for å sette kunst og kultur på dagsorden i valgkampen.

kulturytring.no
Facebook: /kulturytring
Instagram: /kulturytring