Skip to main content

Nyttårsforsetter om en mer aktiv hverdag? Siw-Iren og Styrkefabrikken kan friste med ny timeplan og muligheter for trening både inne og ute!

Det vært stor aktivitet i de gamle lokalene til TrimTeam ved PIR 7 siden primus motor Siw-Iren Nysæther Nyborg åpnet dørene til et helt nytt treningskonsept på Union Brygge i høst.

Styrkefabrikken er intet mindre enn en start-up lab for non-profit trening med fokus på felleskap og inkludering.  Siw Iren har lang ledererfaring fra næringslivet og har drevet med organisering av ledergrupper og nettverk for Virke. Dette har nok vært til god hjelp for å få oppfylt drømmen om å lage et ideelt treningssenter for både kroppen og toppen. Underveis har hun vunnet delfinale og kom på 2. plass i  StartUPP 2020, en pitche-konkurranse for gründere i gamle Buskerud.

Tanken bak Styrkefabrikken er å tilby lavterskel-trening til alle der fellesskap, kunnskap, aktivitet og inkludering står i sentrum. Ved å kombinere dette med mental trening ønsker Siw-Iren å hjelpe folk til å finne styrkende verktøy for mental helse og livsmestring. Styrkefabrikken skal bli et ressurssenter der det tilbys kurs, trening, undervisning og psykoedukasjon på et lavterskelnivå. Inaktivitet og ensomhet er helseskadelig og dette ønsker Siw-Iren å gjøre noe med ved hjelp av Styrkefabrikken.

Senteret drives etter en todelt modell, der en del er kommersiell med timer innen yoga, styrke og bootcamp. Disse timene er for alle som tegner seg som medlem. En annen del av tilbudet er gratis for utvalgte grupper. I tillegg til de vanlige timene kan bedrifter tegne egne medlemskap og få spesialtilpassede timer til sine ansatte. De kommersielle timene vil finansiere driften av Styrkegruppene og tilbudet for dem som av ulike årsaker ikke har mulighet til å delta på ordinære treningssentre.

Det har blitt gjennomført en pilotgruppe over tre måneder for 10 personer og resultatene har vært utelukkende positive for de som har deltatt. Deltagerne ga uttrykk for å oppleve en stor grad av økt mestring, livskvalitet og selvfølelse, hvilket er et godt grunnlag for videre arbeid.

Sjekk Styrkefabrikken på Facebook for timeplan og oppdateringer

Velkommen til Styrkefabrikken -et treningssenter for både kroppen og toppen!