Skip to main content

Undergangen fra Union Brygge retning Strømsø har vært stengt over lengre tid i forbindelse med arbeidene til Bane NOR, men nå er den igjen åpen! Og ikke bare er den gjenåpnet, den har også fått en etterlengtet oppgradering med helt ny gatekunst. I vår utlyste Drammen Kommune en konkurranse der man søkte gatekunstnere som ville være med å sette farge på den nye undergangen. Prosjektet fikk navnet «New Connections» og er et samarbeid mellom Drammen Kommune og Buskerud Kunstsenter. Målet med prosjektet var å skape en ny kunstinstallasjon som var åpen for alle, og som skulle vekke nysgjerrighet og fascinasjon hos de som passerer. Undergangen har også blitt rehabilitert og utvidet.

Det kom inn hele 55 gode søkere og av dem ble 16 valgt ut av en jury bestående av to erfarne gatekunstnere; selveste Erik Ness Christensen, kjent fra Ugangprosjektet og Rita Rohdin fra Buskerud Kunstsenter. I tillegg har landskapsarkitekt Ragnhild Løvli og kunsthistoriker Karianne Sand, begge fra Drammen kommune sittet i juryen.

Juryen har vektlagt god kvalitet på de kunstnerne som ble plukket ut og har i tillegg sikret lokale navn, god kjønnsdeling og alder. Drammen kommune har egne retningslinjer for gatekunst som skal ivareta verneverdige bygg og kulturmiljøer, samtidig som det skal legges til rette for graffiti og gatekunst som et demokratisk kunst- og kulturuttrykk med bred appell.

De som har fått plass er (i tilfeldig rekkefølge):

Taylor White, Maria Sundby, Joakim Steen Eggum, Pippip Ferner, Luna Blomgren, Lea Alstad, Kari Elisabeth Haug, Thor Merlin, Linn Cathrin Torp, Quentin Desveaux, David Stenmarck, Espen Henningsen, Mathis Anvik, Olivia Ericsson, Halvor Hersem, Kim Larsen, Ronny Bank og Jad Khoury.

Maria Sundby og Taylor White ble invitert inn i prosjektet og har jobbet med hver sin ende og side av undergangen. Sundby er en velrenommert billedkunstner, skulptør og gatekunstner fra Norge. White er en anerkjent gatekunstner fra Nord-Carolina i USA, og er kjent for sin maleriske stil.

Arbeidene startet opp 12 juni og i perioden fram til ferdiggjøring i slutten av juni kunne forbipasserende se kunstnerne i aksjon. Nå er undergangen ferdig og det er bare å ta turen gjennom undergangen for å beundre de mange ulike uttrykkene!

Foto: Buskerud Kunstsenter.