Interkultur Drammen

Interkultur er en egen enhet med fem ansatte organisert under Virksomhet Arrangement og aktiv fritid i Drammen kommune. Her i Drammen har det lenge vært et politisk fokus på å fremheve Drammensregionen som et flerkulturelt og mangfoldig samfunn. 

Dette gjør vi blant annet ved å arrangerer internasjonale kulturdager, booke verdensmusikere til byen, tilby foredrag og seminarer, lage aktiviteter for barn og unge og utvikle kunst- og kulturprosjekter.

I tillegg er vi regionalt fyrtårn i Viken, og et nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling. Vi jobber kontinuerlig for å samle, styrke og dele kompetanse på feltet, og hjelper andre kulturaktører gjennom blant annet rådgivning og å arrangere større seminarer og workshops. Les mer om kompetansesenteret og hva vi tilbyr her.

Vi samarbeider med nasjonale og internasjonale aktører for å holde oss oppdaterte og ha muligheten til å tilby våre publikummere det aller beste!