Studentskipnaden

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) er en organisasjon som tilbyr studentboliger, kantiner og kafeer, barnehage, treningssentre, bokhandler, helsetjeneste og diverse studentgoder. Alle som har betalt semesteravgift og som er studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Politihøgskolen i Stavern, Fagskolen Vestfold og Telemark eller Fagskolen i Viken (Kongsberg) kan benytte seg av SSNs tjenester.

Studentskipnaden Drammen holder til i lokalene til Brage Bok og Kaffe. Her står våre hyggelige og dyktige folk klare til å dele ut nøkkel til din studentbolig, hjelpe deg med pensum og servere en deilig baristakaffe.